AÇIK RIZA METNİ
Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir .KUTUP ŞİRKETLER GRUBU (KUTUP) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak;

Ürün ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, istatistiksel çalışmalar yapmak, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve benzer amaçlarla,

Tarafınızla paylaştığım/Paylaşacağım ad-soyad, e-mail, cep telefonu, ürün bilgileri, talep, düşünce ve IP adres bilgilerim gibi kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları, tedarikçiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.

Kutup.net Cookies

Web sitemizin düzgün çalışması ve size en iyi şekilde hizmet verilmesi amacıyla zorunlu çerezler kullanmaktayız. Bunun dışında site trafiğini analiz etmek, içeriği ilgi alanlarınıza göre uyarlamak ve reklam hizmeti sunmak amacıyla diğer çerezleri kullanmaktayız. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikasını inceleyiniz. 

Gizlilik politikası

KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

Kutup Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Kutup A.Ş.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Kutup A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler, Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatlarıyla KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Kutup A.Ş.  ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; hissedarlarımız, , doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Kutup A.Ş. altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “www.kutup.net Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütürken sizlere daha kaliteli hizmet sağlamak için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

www.kutup.net KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır. 

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak -yurtdışında bulunan (açık rızanızı almak koşulu ile) (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Kutup A.Ş  kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Kutup A.Ş’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Kutup A.Ş’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

10. İletişim ve Başvuru Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçenizin  imzalı bir nüshasını KUTUP Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:274/4 İç Kapı No:7 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kutuppazarlama@hs01.kep.tr   adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

ÇEREZLER, İŞARETLER VE BENZER TEKNOLOJİLER

KUTUP ve Hizmetlerimizdeki içerik, reklam veya başka işlevleri sunan bazı üçüncü taraflar, Hizmetlerimizin bazı alanlarında çerezler, işaretler, pikseller ve başka teknolojiler kullanabilir.

Çerez nedir?

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler.

Çerez Kullanımı

ÇEREZ (“COOKIE”)

İnternet sitemizden (https://www.kutup.net/) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığınız zaman, sizlere, Cookie kullanımı kabul edip etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır. ‘Kabul Et’ seçeneğini seçtikten sonra Cookie’ler aktif olacaktır. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz ve Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie’ler kullanılmaya devam edecektir. Cookie’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, e-posta adresi, telefon gibi) veya siteyi kullanımınız (iletişim formunu kullanırken, yorum yaparken vb.) esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz, sunucumuzda depolanan Cookie verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler (Canlı Destek eklentisi, Facebook eklentisi, YouTube videosu, Twitter içeriği vb.) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır. Bunun için; ‘Aydınlatma Metni‘, ‘KVKK‘ ve ‘Gizlilik Politikası‘ sayfalarımıza göz atınız.

Diğer Yerel Depolamalar

Bazı üçüncü taraflar ile birlikte, Yerel Paylaşımlı Nesneler (ayrıca Flash çerezleri olarak da adlandırılır) ve HTML5 yerel depolama gibi başka türlerde teknolojileri Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanabiliriz. Bu teknolojiler yukarıda belirtilen çerezlere benzerdir. Cihazlarınızda saklanırlar ve faaliyetleriniz ile tercihleriniz hakkındaki bazı bilgileri depolamak için kullanılabilirler. Ancak bu teknolojiler, cihazlarınızın, standart çerezlerin kullandığından farklı parçalarını kullanabilir, bu nedenle standart tarayıcı araçları ve ayarlarını kullanarak bunları denetlemeniz mümkün olmayabilir. Yerel Paylaşımlı Nesnelerde yer alan bilgilerin devre dışı bırakılması veya silinmesi hakkındaki bilgiler için lütfen şurayı ziyaret edin: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

İşaretler

Bazı üçüncü taraflar ile birlikte, işaretler veya pikseller adı verilen ve bilgileri cihazınızdan sunucuya aktaran teknolojileri kullanabiliriz. İşaretler; çevrimiçi içerik, video ve e-postalara yerleştirilebilir ve bir sunucunun, cihazınızdan bazı türlerdeki bilgileri okumasını, belirli bir içeriği veya belirli bir e-posta iletisini ne zaman görüntülediğinizi bilmesini ve işareti görüntülediğiniz tarih ve saat ile cihazınızın IP adresini belirlemesini sağlar. Biz ve bazı üçüncü taraflar, Hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesi ve çerezleri ile birlikte sizinle daha alakalı içerik ve reklamların sunulması gibi çeşitli amaçlar için işaretleri kullanırız.

Özelleştirilmiş Hedef Kitleler (Custom Audiences) ve Tercihleriniz

Ayrıca vereceğiniz açık rıza ile; tüm sosyal medya panellerinde tüketici memnuniyetini arttırmak, ilgi alanlarınızı ve/veya sizin ile aynı ilgi alanında sahip tüketicilerimize daha duyarlı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin (“PII”, “Personally Identifiable Information”) rastgele ve karmaşık hale getirilmiş kısımlarını, Sosyal Medya Platformu stratejik ortaklarımızla paylaşabiliriz.  Örneğin, e-posta adresinizi, sitemizden sipariş vermiş diğer kişilerin e-posta adresleriyle birlikte toplayabilir, yerel olarak bu tür verileri rastgele ve karmaşık hale getirebilir  ve ortaya çıkan bu karma verileri “Özelleştirilmiş Hedef Kitleler” (daha önce sitemizi ziyaret eden kişilere Facebook aracılığı ile hedeflenmiş reklamların gönderilmesi) ve “Benzer Hedef Kitleler” (Özelleştirilmiş Hedef Kitle listemizdeki benzer özelliklere sahip kişilere hedeflenen reklamların Facebook aracılığı ile gönderilmesi)  oluşturmak amacıyla Facebook’a aktarabiliriz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi düzeltmek, talep göndermek veya bize sorular sormak için info@kutup.net mail adresi ya da 0 312 256 48 78 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili haklarınız için bu formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını KUTUP Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:274/4 İç Kapı No:7 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kutuppazarlama@hs01.kep.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  

KUTUP Pazarlama ve Ticaret A.Ş

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:274/4 İç Kapı No:7 Çankaya / ANKARA

E-posta: info@kutup.net